“НИКОГА НЕ СПИРАЙ ДА ОПИТВАШ
И НИКОГА НЕ ОПИТВАЙ ДА СПРЕШ!”

Времето ни убеди, че не е важно кога започваш, а по-важно е колко желание и опит притежаваш. Това е и най-сериозната причина през 2008г. да създадем Вессин Сървисис ЕООД. Компанията е ориентирана към всеки български и чуждестранен гражданин, който иска да развие своите идеи, да работи успешно и вярва, че има кой да му помогне и подкрепи в това негово начинание.

НЯМА ЛИ ДОВЕРИЕ – НЯМА И УСПЕХ.

Ние предлагаме професионализъм, качество, честност - а Вие избирате!

Консултации, подготовка на митнически документи и представителство; унищожаване на конфискувани стоки; транспорт, логистика и спедиция

Счетоводни и данъчни консултации и услуги

Консултации и разработване на проекти за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по национални и международни програми на ЕС

Консултации и подготовка на документация за сертифициране по международно признати стандарти; разработване на системи за управление

Лицензиране на митнически складове, данъчни складове /акцизни стоки/ и специализирани складове /медикаменти и медицински изделия/. Разрешителни за обекти със специално предназначение /лечебни заведения, кафе-клубове, спортни клубове, мандри, ферми и др./

Консултации и подготовка на тръжни документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

Осъществяване на бизнес консултации и контакти. Организиране на бизнес срещи, участие в международни панаири и изложби, фирмени презентации, квалификационни семинари и курсове, фирмено обучение, конферентен туризъм, маркетингови проучвания, фирмени контакти и други.

Разработване на икономически анализи, прогнози за развитие и подготовка на фирмени и тематични презентации

Маркетинг, реклама, PR /Public Relations/ - Връзки обществеността и публично представяне на личности и корпоративни клиенти

ДОБРЕ ДОШЛИ!

This page has valid CSS and HTML codes. Valid XHTML 1.0 Transitional

Design and support by PREMIER COLLECTION LTD.

trans pixel